Posted by Ivana Radovic 03 Jul 12

1112M5 IR Meandering Landscape

Rad na projektu počinje analizom materijalnih procesa nastanka rečnih ostrva duž čitavog toka Dunava. Zabeleženi  su oblici, veličina i položaj ostrva u odnosu na tok i obalu reke. Kao rezultat analize je nastao katalog koji obuhvata 296 ostrva prikazanih prema redosledu od izvora reke Dunav do njenog ušća u Crno more. Rekonfiguracija pejzaža na području Ade Huje predviđena je u analogiji sa meandriranjem, prirodnim procesom formacije terena duž rečnih dolina. Meandar je zavojita linija koja nastaje erozivnim delovanjem vode na zemljište oko korita reke. Prema prirodnim zanima, reka uvek teži da se kreće najkraćim putem, međutim usled promene nivoa vodostaja često dolazi do ispravljanja meandra i formiranja nove topografije u delovima odsečenih meandara u vidu amfiteatara. Prema ovakvom obrascu odvijanja materijalnih procesa uspostavljena je formalna i organizaciona strategija projekta. Kao osnovni parametri za formiranje nove topografije korišćeni su:  a. radijus krivine meandra; b. širina korita; i c. njihov međusobni odnos. Kao rezultat tri različita odnosa radijusa krivine i širine korita, u okviru jedinstvene matrice, uspostavljene su tri kategorije prostora sa različitim karakteristikama.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Be Sociable, Share!

    Comments are closed.


    Read previous post:
    1112M5 AT

    This project develops a formal strategy for landscape creation in...

    Close