Posted by Kristina Vukovic 07 Jul 14

1314M5 KV

1314M5_Vukovic_Kristina_15_Maketa_2

Kula za gajenje biljaka nastala je u težnji da se što više hrane proizvede na lokaciji. To se postiže podizanjem  njive vertikalno i zavijanjem njene površine u cilindar. Na lokaciji se postavljaju tri kule pa se tako dobija trostruko veća količina hrane.

Unutar kule postoje zone različitih  mikroklima. Na osnovu uslova u svakoj od njih postavljaju se biljke.1314M5_Vukovic_Kristina_02_koncept

1314M5_Vukovic_Kristina_06_situacija - Copy1314M5_Vukovic_Kristina_01_analiza_lokacije - Copy1314M5_Vukovic_Kristina_11_presek - Copy1314M5_Vukovic_Kristina_12_montaza - Copy1314M5_Vukovic_Kristina_10_osnove - Copy1314M5_Vukovic_Kristina_08_dijagram_i_raspored_biljaka - Copy1314M5_Vukovic_Kristina_09_navodnjavanje_i_dijagram - Copy1314M5_Vukovic_Kristina_07_3d_situacija - Copy1314M5_Vukovic_Kristina_13_detalj1314M5_Vukovic_Kristina_05_slike_maketa1314M5_Vukovic_Kristina_04_varijacije_kule - Copy1314M5_Vukovic_Kristina_14_Maketa_1 - Copy

Be Sociable, Share!

    Comments are closed.


    Read previous post:
    Soft to Hard ACADIA2014

    DS, peer reviewed research poster “Soft to Hard” accepted for...

    Close