Posted by Djordje Stojanovic 26 Sep 16

1617 M01 Studio Agenda

Modul M01 Studio Arhitektura, 15 ESPB
naziv zadatka: Škola bez učionica
docent Djordje Stojanović, asistent Nemanja Kordić
Master akademske studije – Arhitektonski fakultet Univerziteta u Beogradu

 

Studenti će imati zadatak da osmisle arhitektonsko rešenje jednog školskog objekta. Složenost zadatka se ogleda u potrebi  za preispitivanjem prinicipa savremnog obrazovanja, dostupnotsti savremenih edukativnih programa i njihovoj adekvatnosti u odnosu na trenutne i buduće potrebe društva. Studenti će pokušati da sagledaju okvire savremenih obrazovnih potreba i formulišu odgovarajuće prostorno rešenje. Rad na projektu pokrenućemo sledećim pitanjima: Da li objekat edukativne neamene može da se prilagođava svojim korisinicima, njihovim potrebama i željama? Kako može da omogući aktivno učešće korisnika u formiranju prostora? Da li mora imati učionice?

Semestar ćemo početi analizom uspešnih projekata edukativnih objekata, a posebno ćemo analizirati projekte kulture i obrayovanja „Fan Palas“ i „Poteries Tinkbelt“ britanskog arhitekte Sedrika Prajsa iz 1964 godine kao i niz školskih objekata koje je realizovao holandski arhitekata Herman Herzberger u istom periodu.

Predložena lokacija se nalazi u Beogradu, na Karaburmi između ulica Višnjičke, Vojvode Micka Krstića i Pribojske ulice. Lokacija je jasno definisana i orjentisana ka Dunavu, a samo pozicionaranje novog objekta obrazovanja predstavljalo bi logičnu programsku dopunu ovog kraja grada koji se ubrzano transformiše.

 

hor-mirror

Cedric Price na naslovnoj strani časopisa Architectural Design, 1970.

Be Sociable, Share!

  Tags:

  Comments are closed.


  Read previous post:
  RAAD2016.

  Peer reviewed paper Dj. Stojanovic, M. Milos, M. Vujovic, ‘Why...

  Close