Author Archive

Posted by Sara Jevericic 09 Feb 16

Projekat je kupalište na reci Savi i nalazi se u blizini ušća Save u Dunav, na mestu gde se sudaraju dva keja. Kupalište je u osnovi u obliku slova X dok se u prostoru sastoji iz više nivoa-četiri. Svaki od nivoa se dalje deli na nekoliko slojeva konstrukcije. Prvi i četvrti nivo imaju 4, dok drugi i treći imaju po 3 sloja. Svaki od slojeva ima određenu ulogu u projektu. Površinski i obodni slojevi su namenjeni za staze, platoe, prostore za sedenje. Na njima se nalaze drveni elementi-gazišta koji su pomerljivi-klize po konstrukciji i na taj način se omogućava promenljivost-prilagodljivost […]