Author Archive

Posted by Djurdjica Savkovic 09 May 14


Ideja projekta se zasniva na stvaranju dominante na zadatoj lokaciji, Fruskoj gori, kao i težnji da se struktura što više odvoji od tla. Paviljon je koncipiran kao odmorište u vazduhu koje nudi posetiocu mogućnost sagledavanja okruženja  i doživljaj levitacije u prostoru. Posetici će moći da  koriste platnene ležaljke koje su okačene o predviđenu strukturu. Konstruktivno rešenje  čine dva vertikalna sistema, koja se sastoje od modularnih komponenata. Svaka  komponenta  poseduje dve ukrštene podceline koje su sačinjene od po 4 elementa i spoja.
Milica Voštić, Aleksandra Lekić, Đurđica Savković

Posted by Djurdjica Savkovic 09 Feb 14


Međuprostor: Ne može se biti izvan svega jer, biti izvan nečega znači biti unutar nečeg drugog. Prostor između nema svoje sopstvene granice, uobličava se spolja. Tako, javni prostor trga definišu ivice objekata i ulica, oblikuju ga fasade i tlo, formira se unutrašnji gradski prostor. Otvorena pozornica mogućnosti – prostornih, vremenskih i socijalnih transformacija. Smeštena unutar fiksnih elemenata ona je polje kretanja, njegove stalne rekonfiguracije. Polazeći od prirodne strukturne logike terena, njegovu zamišljenu geometriju prevodimo u mrežu, pri čemu određene tačke (zone ljudske […]