Posted by Djordje Stojanovic 22 Apr 12

1112M5 Parametric Design

In the period between May 28th and June 3rd  Milos Dimcic of Programming Architecture will be giving the workshop at University of Belgrade on parametric design of  free form building facades. The workshop will be held at the room 238 as an intense five day program open to graduate and post-graduate students.

 

U periodu od 28. maja do 3. juna, arhitekta  Miloš Dimčić će održati projektantsku radionicu na Arhitektonskom Fakultetu Univerziteta u Beogradu, na temu parametarskog projektovanja nepravilnih površina. Radionica ce se održati u kabinetu 238 kao intenzivni petodnevni program i biće otvorena za studente master i doktorskih studija. Broj učesnika je ograničen na 10 i neophodno je prijavljivanje putem emaila na adrese ds@4ofseven.com i milos.dimcic@gmail.com

 

Naziv radionice: Parametarsko  projektovanje konstrukcija i fasada nepravilnih površina

Zadatak radionice se sastoji u oblikovanju nepravilne površine u datom arhitektonskom kontekstu i generisanje određenog konstruktivnog u odnosu na tu površinu. Arhitektonski kontekst i osnovne smernice projektnog zadatka će biti naglašene u nedeljama pre radionice, kako bi studenti mogli da u radionicu uđu sa već razrađenom idejom o (nepravilnom) obliku koji projektuju i konstruktivnom / fasadnom sistemu koji će preko istog da generišu. Kontekst će se sastojati od jako jednostavnih oblika kako bi studentima dali veću slobodu da definišu svoj oblik kao krov, zid ili fasadu nekog objekta.

Cilj radionice je da studente upozna sa savremenim metodama projektovanja konstrukcija i fasada nepravilnih površina. Program obuhvata tri faze:

1. Definisanje nepravilnih površina. Studenti će projektovati nepravilan oblik koristeći Rhinoceros 3D, program zasnovan na NURBS geometriji, i stoga opšte prihvaćen od strane arhitekata za projektovanje „nepravilnih“ površina. Termin „nepravilan“ se u ovom kontekstu odnosi na nestandardnu, NURBS, geometriju, koja se prostire van granica ekuklidovske geometrije. Tehnike projektovanja ovih površina zahteva osnovno razumevanje matematike NURBS-a, te će to biti pokriveno u prvom danu radionice.

2.  Drugog i trećeg dana radionice, studenti bi trebalo da imaju definisan oblik i razviju konstruktivni/fasadni sistem – modul. S obzirom da NURBS površine funkcionišu u parametarskom (uv) prostoru, velika je prednost to što se sistemi mogu razviti u dve dimenzije i direktnom xz->uv transformacijom kasnije generisati preko dizajnirane površine.

3. Suština radionice je automatizacija projektovanja konstruktivnih/fasadnih sistema (nasuprot manuelnom crtanju). Automatizacija se postiže programiranjem. Pod pretpostavkom da studenti arhitekture nemaju programerskog iskustva, četvrtog i petog dana će biti upoznati sa najjednostavnijim oblikom programiranja – „skriptama“. U Rhinoceros 3D programu, koristeći već ugrađeni editor, studenti će napisati jako jednostavne skripte (30-40 redova), zasnovane na Visual Basic programskom jeziku. Ovaj skript će im omogućiti da generišu svoj sistem u odnosu na površinu koju su prvobitno projektovali i daće im uvid u mogućnosti automatizacije širokog spektra projektantskih procesa.

Studenti će na kraju radionice imati generisanu konstrukciju/fasadu nepravilne površine koji su sami osmilsili  u datom arhitektonskom kontekstu. Od svojih rezultata će napraviti prezentaciju koja pokazuje proces projektovanja nepravilnog oblika, definisanje jednog modula konstrukcije/fasade i automatsko generisanje tog modula preko cele površine.

Be Sociable, Share!

    Comments are closed.


    Read previous post:
    Postcards from Europe @ BINA

    “Postcards from Europe” April 19th – May4th 2012, is the...

    Close