Author Archive

Posted by Milan Ostojic 07 Feb 16


Odvajanjem unutrašnjeg od spoljašnjeg prostora počinje arhitektura. Uspostavljajući upravo te odnose  zatvorenog i otvorenog uvek se javlja međuprostor, prelazni deo, granica ili mesto  spajanja otvorenog i zatvorenog. Kako ta granica gubi obrise i svoju konačnost ona postaje zona pregovora, satkana od kompleksnih preklapanja slojeva značenja,materijala i programa. Tema projekta postaje upravo to, što povezuje ova dva pojma ali ih i razdvaja. Dolazi do raslojavanja i usložnjavanja granice, kreiranje ’’trećeg’’ prostora. Tako novi prostor posmatramo kako prostor mogućnosti koji omogućava transformaciju prostornih doživljaja. Postavljanjem dva suprotna elementa jedan uz drugi najviše dolazi do izražaja  njihova različitost, ali i granica između […]