Posted by Djordje Stojanovic 29 Jan 16

1516M4 Studio Agenda

Modul MASA-A24021 Master teza i projekat, 28 ESPB
naziv zadatka: Alternativne mogućnosti razvoja okruženja trga Slavija
docent Djordje Stojanović, asistent Nemanja Kordic, saradnik Milica Vujovic
Master akademske studije – Arhitektonski fakultet Univerziteta u Beogradu

 

Predložena lokacija nalazi se u blizini trga Slavija (blok oivičen ulicama Kralja Milana, Kralja Milutina, Svetozara Markovića i Nemanjinom). Zadatak se odnosi na osmišljavanje i projektovanje objekta sa osnovnom namenom poslovanja. Neophodno je da se uloga novog objekta nadoveže na postojeće vidove upotrebe i tokove kretanja na lokaciji. Složenost zadatka se ogleda u sagledavanju mogućnosti koje proizilaze iz usaglašavanja poslovanja savremenih kompanija iz sektora kreativne industrije i funkcionisanja javnih prostora u gradu. Predloženi pristup se zasniva na primeni modela javno – privatnog partnerstva.

Svaki student formira jedinstveni projektni zadatak na osnovu analize organizacione strukture i indentiteta jedne izabrane kompanije, koja se bavi razvojem informacionih tehnologija ili medija i na osnovu potreba ovakvog “virtuelnog korisnika” koncipira predlog novog javnog prostora u okviru iste lokacije.

dj 1314M9_Sanja_Beric 07 470

Superponirani pejzaži – završni rad školska godina 2013/14, Student Sanja Berić, Mentor Đorđe Stojanović.

 

Be Sociable, Share!

  Tags:

  Comments are closed.


  Read previous post:
  1415M9 LjA Mirror 120°

  Mirror 120° |  An homage to architect Vera Ćirković  |...

  Close