Posted by Djordje Stojanovic 01 Nov 07

0708M4 Workshop Sheebitze

generativna logika dizajna

Ista vežba sa novom generacijom studenata. Kao i prethodne godine, cilj vežbe je da razvije razumevanje generativnog procesa u dizajnu. Logika algoritama u matematici će biti upotrebljena kao model za razvijanje metodologije za arhitektonsko projektovanje. Jednostavno rečeno, algoritam je set instrukcija koje pretvaraju odredjeni ’input’ u odredjni ’output’ i može se izraziti kroz govor, graficku šemu ili kompjuterski jezik. Uspeh algoritma se meri u broju koraka koji su neophodni da proizvedu željeni proizvod. U arhitektonskom kontekstu, ovakva logika je upotrebljena kao tehnika za stvaranje kompleksne prostorne frome, zasnovane na upotrebi vrlo jednostavih geometrijskih pravila. Zarad konvencionalnosti vežba će se ograničiti na pristupačne i lako upotrebljive materijale. U ovom slučaju, zadati ’input’ će biti drvce šibice a predpostavljeni ’output’ serija apstraktnih fizičkih modela gde je svaki arhitektonski rezon sveden na razmišljanje o prostoru kao materijalnom sistemu; strukturalna ili organizaciona priroda oblika mogu biti implicirane………

Radosavljević Dimitrije

Simić Marijana

Vavić Iva

Arsić Kristina

Bašić Milana

Rančić Jelena

Petruševski Ivana

Cerović Milutin

Smiljanić Petar

Pešić Mladen

Janković Ivana

Lapčević Tijana

Vujović Visnja

Be Sociable, Share!

  Tags: , , , ,

  Comments are closed.


  Read previous post:
  0607M5 End of the Term Review

  Projektni zadatak je postavljen na lokaciji okupiranoj objektima čiji prostorni...

  Close