Uncategorized

Posted by Milos Kapetanovic 09 Jun 19

 
Naziv projektaProject theme: Pergola Shower
Studentska grupaStudent group: Milica Radović, Milos Kapetanović
 
Apstrakt
Javni tuš formiran je u vidu pergole. Struktura tuša okačena je o postojeće elemente okruženja – drveće i pripadajuće objekte. Sačinjen je od PVC cevi i konektora. Konektor je predviđen za povezivanje 3 cevi koje se međusobno nalaze pod pravim uglom. Tako formiran element posmatra se kao jedan modul. Struktura se dalje usložnjava umnožavanjem i rotacijom modula, čime se postiže višeslojna stuktura. Voda se greje  energijom sunca. Zapremina jedne cevi je 0.71 vode, а cela struktura se sastoji od 425 cevi. Maksimalni kapacitet tuša obezbeđuje 35 […]

Posted by Uros Majstorovic 25 Feb 19

Politeatar predstavlja botanički istraživačko-edukativni centar, zasnovan na policentričnom sistemu organizacije prostora. U centrima se nalaze servisne funkcije (rezervoari za navodnjavanje, rasadnik) i prostori za socijalizaciju, rekreaciju i edukaciju (klizalište, bazen i mali amfiteatar), dok se između centara razvijaju različite mikroklimatske zone za uzgajanje biljaka.
Policentrična struktura radijalno postavljenih rebara služi istovremeno kao system diferencijacije i zoniranja prostora, i sistemi za održavanje optimalne vlažnosti vazduha karakteristične za datu zonu, stvaranje pogodne temeperature i dovoljne količine vode za biljke. U podzemnom delu smešteno je skladište semena, uz koje se nalaze istraživački prostori za zaposlene oko centara (atrijuma) kao izvora svetlosti i svežeg vazduha.
Cilj […]

Posted by Sara Antov 24 Feb 19

 
Projekat se bavi dizajnom poslovnog prostora namenjenom sektoru kreativne industrije. Cilj je bio omogućiti  zaposlenima aktivno učestvovanje u formiranju svog radnog prostora kako bi se ostvario neformalni karakter poslovanja.
Radni prostor tj. jedna tipska etaža sačinjena je iz modula pomoću kojih se formiraju kancelarije zakupljivanjem i grupisanjem polja. Svako polje ima svoj sistem osvetljenja koji se razlikuje od broja i konfiguracije radnih mesta. Na taj način svaku osnovu sagledavamo kao jedan sistem ili celinu u kojoj se formiraju manje grupacije i podceline. One pored radnih mesta kao glavnih elemenata sadrže i zone za odmor sa sadržajima koji animiraju I opuštaju zaposlene tokom […]

Posted by Isidora Ekmescic 15 Feb 19

POLI-TEATAR
Poli-teatar je javni, otvoreni krovni park sa vizurama ka Dunavu koji se sastoji od 10 teatara/žižnih tačaka. Teatri se formiraju od zarubljenih piramida sa postoljem, stranice piramida su tribine ili rampe, a oko postolja se formiraju škole. Postolje piramide je centralna tačka svake škole i čini prostor fleksibilnim tako što je u funkciji skladišta, u svakom trenutku je moguće reorganizovati nameštaj, pomeriti pregradne zidove i dobiti prostore za nove vidove učenja. Ukoliko su okupljanja ili prenamena prostora, nameštaj i pregrade se skladište i dobija se čist i prazan prostor.
Poli-teatar se gradi kroz etaže, u prizemlju su raspoređeni elementi, na spratu […]

Posted by Olja Popovic 10 Feb 19

POLITEATAR
Politeatar čine dva tipa međusobno prožimajućih prostora: (1) prostori gledališta (ploče u nagibu) i (2) fleksibilni radni prostori između njih. Prostori gledališta u nagibu povezuju nivo ulice sa različitim spratovima zgrade. Mogu se koristiti kao otvoreni auditorijumi ili kao javni prostori – parkovi u nagibu. Prostori gledališta i radni prostori su namenjeni iznajmljivanju od strane kompanija kao što su WeWork, WeLearn, itd.
POLY-THEATER
Poly-theater is composed of two types of interconnected spaces: (1) event spaces (slopped slabs), and (2) flexible office spaces in between.  Slopped event spaces connect street level with different floors of the building. They can be used as open […]

Posted by Mihailo Kocic 07 Feb 19

Performing Arts Center /MUZIKA, SLIKANJE, PERFORMANS/ Ima namenu parka I škole, amfiteatri na otvorenom služe za održavanje nastupa, predavanja na otvorenom I javnih časova. Unutrašnjost se koristi kao škola I kao prostor za nastupe i izlaganje radova u periodima kada vremenski uslovi ne dozvoljavaju da se to odvija na otvorenom. lako su centrično organizovani, u amfiteatrima se javlja više malih bina na proširenjima tribina ,ovim, kao i konstantnim preplitanjem javnih i edukativnih sadržaja se stvara dinamičam odnos publike i izvođača i ostavlja se mesta za nepredviđene scenarije korišćenja prostora.
Performing Arts Center /MUSIC, PAINTING, PERFORMANCE/ Is a space of educational and […]

Posted by Mila Pantelic 30 Sep 18

 
Nove tehnologije i savremeni način protoka informacija i znanja omogućili su da sve više ljudi obavlja svoje radne zadatke na mestima do skora nezamislivim za rad. Radno mesto je podrazumevalo fiksni radni sto, stolicu i lampu u funkcionalno odvojenim prostorijama zidovima ili pregradama. Novo radno okruženje je mnogo više od toga, to je slobodan prostor koji omogućava slobodu odabira mesta, odabira stepena udobnosti, kućni komfor, opuštenost kafića, mogućnost timskog  rada i nesmetani celodnevni boravak.
New technologies and the modern ways of information and knowledge flow have made more and more people perform their work tasks in places that were until recently […]

Posted by Katarina Odovic 31 Mar 18

The initial idea was to get as many residential units as possible on the plot, with the task of developing the structure horizontally, without vertically distorting the line of the roof imposed by an industrial facility already on the plot. In order to achieve the logic of multifunctionality of the space, the ground is left completely free, flowing and represents the synthesis of the surrounding influences, which at the same time makes the connection and barrier between the exterior and the interior of the structure.
Početna ideja je bila da se dobije što više stambenih jedinica na parceli pri čemu postavljam […]

Posted by Sara Antov 08 Feb 18

Ideja projekta proističe iz potrebe da se prostor Cvetnog trga ohladi tokom letnjih meseci. Projekat je zamišljen kao interaktivna struktura koja funkcioniše u zavisnosti od položaja ljudi i visine izmerene temeperature.
Senzorima se prikupljaju informacije sa trga i odredjuju ulazni parametri (broj ljudi i temperatura) koji uslovljavaju interakcije unutar sistema. Senzore predstavljaju kamere sa algoritmom za prepoznavanje i termostat koji meri temperaturu. Mikrokontroler od senzora dobija ulazne podatke i zatim detektuje i odredjuje polozaj i broj ljudi u svakom polju. Informacije se zatim salju do aktuatora-rasprsivaca koji se uključuju i deluju različitim intenzitetom.

Projekat primenjuje sistem adijabatskog hladjenja kod koga je 36 […]

Posted by Snezana Krnic 07 Feb 18

Projekat je zamišljen kao adaptivna interaktivna struktura postavljena na Cvetnom trgu. Primenom hibridnih tehničkih sistema, koji se zasnivaju na prikupljanju informacija iz okoline, određeni su ulazni parametri  ( temperatura, broj ljudi ), i oni direktno uslovljavaju interakcije unutar instalacije. U zavisnosti od  parametara određeni štapići ispuštaju cvetne mirise i različitu boju svetlosti.
The project is conceived as an adaptive interactive structure set up on Cvetni trg. By applying hybrid technical systems, based on the collection of information from the environment, input parameters (temperature, number of people) are defined, and they directly influence the interactions within the installation. Depending on the parameters, […]