Posted by Milutin Cerovic 01 Feb 08

0708M4 MC

Rad predstavlja istraživanje geometrije. Ideja je da se formira samoorganizovani sistem koji u sebi sadrži određene parametre i trpi promene među tim parametrima direktno kroz geometriju prostora. Cilj je da se kroz niz odluka identifikuju ti parametri , nađe njihova međusobna zavisnost i geometrija koju zahtevaju. Fraktalnim deformacijama polja mreže kontrolisana je poroznost, kvadratura javnih površina i parcela. Gradacijom ovih parametara i njihovom translacijom u druge ekonomske i ekološke parametre stvorena je programska diferencijaciija koja se tumači kroz geometriju prostora.

Be Sociable, Share!

    Comments are closed.


    Read previous post:
    0708M4 SK

    Osnovna ideja projekta podrazumeva strukturu, iznad perona zeleznicke stanice, koja...

    Close