Posted by Marijana Simic 01 Feb 08

0708M4 MS

Struktura razapeta nad nekadašnjim šinama skup je raščlanjenih arhitektonskih pojmova (nosećih- vertikalnih i horizontalnih komunikacija i nošenih- kutija za stanovanje). Njihova kombinacija je kontekstualno osetljiva i uslovljava mestimična zgušnjavanja i razređivanja strukture. Čitav sistem trpi nadopunjavanja i transformacije, diktirane uslovima lokacije ali i kulturološkim pragom ( poput testera za koliko daleko mogu stići nadogradnje). Kinetička pojavnost, nasleđena od nekadašnjeg tranzitnog konteksta održava termin “kolosek” kao ključnu reč koja naglašava jedan nasleđeni pravac i personifikuje namenu objekta.

Be Sociable, Share!

    Comments are closed.


    Read previous post:
    0708M4 IP

    ………..u odnosu na postojeće pravce kretanja identifikovanih najbrojnijih grupa ljudi...

    Close